El material davant de tot.
La resta surt d'ell mateix.